اعلام جزئيات آزمون استخدامي شرکت سيمان خاکستري ني ريز

زمان و محل برگزاری آزمون

مطالعه اطلاعیه


سامانه مشاهده زمان مصاحبه
داوطلبین گرامی جذب نیروی انسانی می توانند جهت اطلاع زمان و محل مصاحبه وارد سامانه شوند .

ورود به سامانهاطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت سیمان خاکستری نی ریز

مطالعه اطلاعیه
 
 

دفتر نی ریز

شماره تماس:            
                       53837020
071
                 
فکس:
                       53836991
071
آدرس:
                   استان فارس شهرستان نی ریز خیابان مطهری خیابان فجر

دفتر تهران

شماره تماس:           
                   88614733 021
                   88614734 021
فکس:
                   88616654 021
ایمیل :
                  info@ngcc.ir   


تهران شیراز جنوبی پایینتر از بزرگراه همت کوچه رضوان پلاک 10 زنگ سمت چپ طبقه اول